Menu
Obec Malá Úpa
Obec Malá Úpa

Výstavba v obci

Jak stavět v Malé Úpě

V Malé Úpě působí jako poradní orgán starosty stavební komise, jejímž smyslem je posuzovat stavební projekty z pohledu krkonošské architektury a umístění do krajiny.

Ve spolupráci se stavební komisí jsme připravili několik pravidel, kterých by se měli projektanti a architekti řídit, chtějí-li získat souhlas obce se stavebním projektem:

 • DOPORUČENÁ (POVINNÁ) LITERATURA: O stavebních poměrech v Malé Úpě (405.36 kB)Krkonošský dům – více o krkonošské architektuře, doporučujeme předem přečíst - ke stažení (40.6 MB)., a zejména Manuál tradičních architektonických a stavebních prvků okolí Malé Úpy Aupatalský memokód (1.3 MB)
 • Stavby musí vycházet ze základních místních archtitektonických prvků obsažených v manuálu Aupatalský memokód. Pokud se v návrhu objeví odlišnosti, je třeba je náležitě zdůvodnit.
 • Vždy se snažit zachovat původní objekt. Zbořit historický objekt a nahradit novostavbou by mělo být jen výjimkou v případě mimořádných okolností (těmi není např. několikaletá nečinnost vedoucí k degradaci objektu)
 • Novostavba pak musí hmotově následovat původní stavbu, nelze zvětšovat půdorys či hmotu objektu.
 • Vždy by se mělo jednat o jednoduchý dům, skromný a pokorný k okolí
 • Všem projektantům i investorům „předepisujeme“ vlastivědnou procházku Malou Úpou za účelem pochopení základních principů osazení a architektonického charakteru tradičních objektů
 • Při rekonstrukci postavit věrnou kopii původního stavení nebo představit autentický a zajímavý architektonický návrh objektu hodící se do krkonošského prostředí Malé Úpy (viz předchozí bod). Je nutné, aby architekt i investor přistupovali k projektům s pokorou a respektem – Malá Úpa se nechce přizpůsobovat nevhodným projektům, naopak projekty se musí přizpůsobit Malé Úpě, architektura městských domů je naprosto nevhodná.
 • Půdorys obdélníkový (cca 1:2) s rozměry do 8 x 15 m. Velikost posuzovat dle okolních staveb, avšak v širších souvislostech.
 • Delší osa domu je rovnoběžná s vrstevnicemi, popř. na mírně svažitém terénu s přilehlou komunikací – doložit pohledy z normálního horizontu i z nadhledu
 • Nulová kóta objektu (střed půdorysu) je osazená max. 0,25 m nad rostlým terénem
 • Výška domu pro rekreaci je omezená do 8 metrů, tedy na přízemí a polopatro (tzv. „půlštok“)
 • Plné bedněné fasády tradičních domů s ohledem na větrné zatížení lokality
 • „Horská“ okna, nikoliv výlohy. Prosklené plochy nesmějí být předimenzované (prosklenná plocha je možná zajímavá pro obyvatele domku, ale nikoliv pro okolí!). U některých realizací tato pravidla nebyla bohužel respektována. Prosíme nebrat si z těchto realizací příklad.
 • Francouzská okna jsou nepřípustná
 • Vnější okenní rámy lícují s fasádou, tedy nejsou zapuštěná pod úroveň fasády
 • Námětné krokve nebo pouze námětky použít jen při částečném obestavění hlavní hmoty domu, to bývá využíváno pro vstup, dřevník, hygienické a technické zázemí
 • Přesah střechy nepřesahuje 0,90 m měřeno od okapnice kolmo k fasádě
 • Barevnost objektů by měla být použita v souladu s tektonikou stavby a ne vulgárně
 • Typ střechy je sedlový se sklonem cca 45 st. u jednopodlažního a minimálně cca 30 st. u dvoupodlažního objektu
 • Barevnost střechy je šedočerná nebo černá
 • Solární panely na střeše neprospívají krajinnému rázu obce
 • Zákaz oplocování pozemků či budování ohrad (nevztahuje se na chov hospodářských zvířat)
 • Zákaz budování rybníčků a jezírek u objektů
 • Objekt musí mít vyřešené parkování po celý rok
 • Vítáme tradiční technologie a postupy. Dřevostavba je obecně vhodnější než betonový monolit nebo větší využívání betonu obecně. Krovy by měly být dřevěné. Výběr technologie a materiálů je důležitý pro organizaci výstavby, neboť ne všude je povolen vjezd těžkých vozidel s betonem či kamiónů (i když budete mít povolení zvláštního užívání místních komunikací pro vozidla s hmotností > 3,5 tuny).
 • Malá Úpa říká NE výstavbě bytových (apartmánových) domů i domků či jakýmkoliv předimenzovaným projektům nehodícím se do roztroušené zástavby Malé Úpy (bohužel historie i příklady z okolí ukazují, že byty (apartmány) jsou kromě pár týdnů v sezóně většinou „mrtvé“ a obci nic nepřinášejí…). Nechceme mít v obci „druhé byty“, je to trend, který negativně ovlivňuje hory v celé Evropě.
 • Výše uvedené platí i na přeměnu stávajících penzionů/chalup na apartmánové domy
 • Výše uvedené platí i na plochy mimo roztroušenou zástavbu

Doporučujeme stavebníkovi představit obci stavební projekt ještě před konzultací se Správou KRNAP. Vyhnete se tak možnému zdržení v průběhu stavebního procesu. Je ale třeba říci, že stavební komise se Správou KRNAP úzce spolupracuje. U některých projektů je nezbytná osobní přítomnost stavebníka (investora).

Obec a stavební komise potřebuje kompletní dokumentaci nejdříve v elektronické podobě (viz níže) včetně vizualizace objektu i ve vztahu k okolní zástavbě.

Požadavky na dokumentaci v elektronické podobě (pdf)

 1. Jednoduchý popis investičního záměru včetně informací o tom, zda se jedná o objekt k podnikání nebo privátní rekreaci, jaké je napojení na sítě (obecní ČOV, vodovod…), využití obecní komunikace atd.
 2. Půdorys s vyznačením využití ploch (okótované)
 3. Řezy (okótované) s vyznačením nuly objektu
 4. Pohledy ze všech stran
 5. Mapa majetkových poměrů (z KN)
 6. Vizualizace stavby (prostorově) ve vztahu k ostatním objektům
 7. Vyznačení parkování, uvedení počtu parkovacích míst a příjezdu

Chcete podat žádost o vyjádření obce ke stavebnímu záměru, projektové dokumentaci, připojení na vodovod, kanalizaci či místní komunikaci? Vyplňte prosím tuto standardizovanou žádost 

 

 

facebook Malá Úpa

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 11 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 19/11 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 18/10 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 18/10 °C

RSS výstup

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Spolupracujeme