Menu
Obec Malá Úpa
Obec Malá Úpa

Výstavba v obci

Jak stavět v Malé Úpě

V Malé Úpě působí jako poradní orgán starosty stavební komise, jejímž smyslem je posuzovat stavební projekty z pohledu krkonošské architektury a umístění do krajiny.

Ve spolupráci se stavební komisí jsme připravili několik pravidel, kterých by se měli projektanti a architekti řídit, chtějí-li získat souhlas obce se stavebním projektem:

 • DOPORUČENÁ (POVINNÁ) LITERATURA: O stavebních poměrech v Malé Úpě (405.36 kB)Krkonošský dům – více o krkonošské architektuře, doporučujeme předem přečíst - ke stažení (40.6 MB)., a zejména Manuál tradičních architektonických a stavebních prvků okolí Malé Úpy Aupatalský memokód (1.3 MB)
 • Stavby musí vycházet ze základních místních archtitektonických prvků obsažených v manuálu Aupatalský memokód. Pokud se v návrhu objeví odlišnosti, je třeba je náležitě zdůvodnit.
 • Vždy se snažit zachovat původní objekt. Zbořit historický objekt a nahradit novostavbou by mělo být jen výjimkou v případě mimořádných okolností (těmi není např. několikaletá nečinnost vedoucí k degradaci objektu)
 • Novostavba pak musí hmotově následovat původní stavbu, nelze zvětšovat půdorys či hmotu objektu.
 • Vždy by se mělo jednat o jednoduchý dům, skromný a pokorný k okolí
 • Všem projektantům i investorům „předepisujeme“ vlastivědnou procházku Malou Úpou za účelem pochopení základních principů osazení a architektonického charakteru tradičních objektů
 • Při rekonstrukci postavit věrnou kopii původního stavení nebo představit autentický a zajímavý architektonický návrh objektu hodící se do krkonošského prostředí Malé Úpy (viz předchozí bod). Je nutné, aby architekt i investor přistupovali k projektům s pokorou a respektem – Malá Úpa se nechce přizpůsobovat nevhodným projektům, naopak projekty se musí přizpůsobit Malé Úpě, architektura městských domů je naprosto nevhodná.
 • Půdorys obdélníkový (cca 1:2) s rozměry do 8 x 15 m. Velikost posuzovat dle okolních staveb, avšak v širších souvislostech.
 • Delší osa domu je rovnoběžná s vrstevnicemi, popř. na mírně svažitém terénu s přilehlou komunikací – doložit pohledy z normálního horizontu i z nadhledu
 • Nulová kóta objektu (střed půdorysu) je osazená max. 0,25 m nad rostlým terénem
 • Výška domu pro rekreaci je omezená do 8 metrů, tedy na přízemí a polopatro (tzv. „půlštok“)
 • Plné bedněné fasády tradičních domů s ohledem na větrné zatížení lokality
 • „Horská“ okna, nikoliv výlohy. Prosklené plochy nesmějí být předimenzované (prosklenná plocha je možná zajímavá pro obyvatele domku, ale nikoliv pro okolí!). U některých realizací tato pravidla nebyla bohužel respektována. Prosíme nebrat si z těchto realizací příklad.
 • Francouzská okna jsou nepřípustná
 • Vnější okenní rámy lícují s fasádou, tedy nejsou zapuštěná pod úroveň fasády
 • Námětné krokve nebo pouze námětky použít jen při částečném obestavění hlavní hmoty domu, to bývá využíváno pro vstup, dřevník, hygienické a technické zázemí
 • Přesah střechy nepřesahuje 0,90 m měřeno od okapnice kolmo k fasádě
 • Barevnost objektů by měla být použita v souladu s tektonikou stavby a ne vulgárně
 • Typ střechy je sedlový se sklonem cca 45 st. u jednopodlažního a minimálně cca 30 st. u dvoupodlažního objektu
 • Barevnost střechy je šedočerná nebo černá
 • Solární panely na střeše neprospívají krajinnému rázu obce
 • Zákaz oplocování pozemků či budování ohrad (nevztahuje se na chov hospodářských zvířat)
 • Zákaz budování rybníčků a jezírek u objektů
 • Objekt musí mít vyřešené parkování po celý rok
 • Vítáme tradiční technologie a postupy. Dřevostavba je obecně vhodnější než betonový monolit nebo větší využívání betonu obecně. Krovy by měly být dřevěné. Výběr technologie a materiálů je důležitý pro organizaci výstavby, neboť ne všude je povolen vjezd těžkých vozidel s betonem či kamiónů (i když budete mít povolení zvláštního užívání místních komunikací pro vozidla s hmotností > 3,5 tuny).
 • Malá Úpa říká NE výstavbě bytových (apartmánových) domů i domků či jakýmkoliv předimenzovaným projektům nehodícím se do roztroušené zástavby Malé Úpy (bohužel historie i příklady z okolí ukazují, že byty (apartmány) jsou kromě pár týdnů v sezóně většinou „mrtvé“ a obci nic nepřinášejí…). Nechceme mít v obci „druhé byty“, je to trend, který negativně ovlivňuje hory v celé Evropě.
 • Výše uvedené platí i na přeměnu stávajících penzionů/chalup na apartmánové domy
 • Výše uvedené platí i na plochy mimo roztroušenou zástavbu

Doporučujeme stavebníkovi představit obci stavební projekt ještě před konzultací se Správou KRNAP. Vyhnete se tak možnému zdržení v průběhu stavebního procesu. Je ale třeba říci, že stavební komise se Správou KRNAP úzce spolupracuje. U některých projektů je nezbytná osobní přítomnost stavebníka (investora).

Obec a stavební komise potřebuje kompletní dokumentaci nejdříve v elektronické podobě (viz níže) včetně vizualizace objektu i ve vztahu k okolní zástavbě.

Požadavky na dokumentaci v elektronické podobě (pdf)

 1. Jednoduchý popis investičního záměru včetně informací o tom, zda se jedná o objekt k podnikání nebo privátní rekreaci, jaké je napojení na sítě (obecní ČOV, vodovod…), využití obecní komunikace atd.
 2. Půdorys s vyznačením využití ploch (okótované)
 3. Řezy (okótované) s vyznačením nuly objektu
 4. Pohledy ze všech stran
 5. Mapa majetkových poměrů (z KN)
 6. Vizualizace stavby (prostorově) ve vztahu k ostatním objektům
 7. Vyznačení parkování, uvedení počtu parkovacích míst a příjezdu

Chcete podat žádost o vyjádření obce ke stavebnímu záměru, projektové dokumentaci, připojení na vodovod, kanalizaci či místní komunikaci? Vyplňte prosím tuto standardizovanou žádost 

 

 

facebook Malá Úpa

Počasí

dnes, pondělí 4. 3. 2024
slabý déšť 9 °C 4 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 7/3 °C
středa 6. 3. déšť se sněhem 3/-5 °C
čtvrtek 7. 3. sněžení -1/-7 °C

RSS výstup

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Spolupracujeme