Menu
Obec Malá Úpa
Obec Malá Úpa

Podnikatel

Jste-li živnostník a podnikáte v Malé Úpě, nezapomeňte, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo a ostatní druhy vznikajících odpadů při činnosti podnikatele či živnostníka.

K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci veškerého odpadu.

Směsný odpad

Každý boudař si zajišťuje svoz odpadu samostatně na základě smlouvy se svozovou firmou Transport Trutnov. Na obci si může následně jen kupovat jednorázové známky na popelnice nebo pytle.

Na sběr směsného odpadu podnikatel využívá svých nádob (popelnice či kontejnery) nebo využívá pytlového sběru (pytle si může zakoupit na obecním úřadu, ale i u svozové firmy). Každá nádoba musí mít svoji "chytrou známku", tu vám dá svozová firma.

Sběrné nádoby se dávají k silnici na obvyklá místa, pytle se dávají výhradně do sběrných domečků na Pomezních Boudách a ve Spáleném Mlýnu.

 • na sběrném místě Celnici do sběrného domečku se zámkem na kliku (klíček od domečku předáme na vyžádání)
 • na sběrném místě Spálený Mlýn do sběrného domečku se zámkem na kliku (klika k dispozici na úřadu).

Ti, kdo je chtějí využívat, nechť kontaktují obecní úřad (Helena Kloseová).

Upozorňujeme na několik pravidel:

 • Platí absolutní zákaz ukládání směsného odpadu do kontejnerů na tříděný odpad.
 • Každý objekt musí mít adekvátní počet nádob
 • Svozová firma netoleruje tzv. "čepice" na nádobách, každá nádoba musí být maximálně naplněna tak, aby šla zavřít
 • Svozová firma netoleruje pytle položené vedle popelnice. Toto řešení je opravdu špatné i z pohledu čistoty, neboť takto položené pytle jsou velmi brzo kořistí zvěře, která roznese odpadky po okolí
 • Sběrné nádoby si co nejdříve opět ukliďte. V případě objektů, které fungují jen občas či o víkendech, je nutné s někým domluvit, aby sběrné nádoby co nejdříve někam uklidili, protože prázdné popelnice cestují po Malé Úpě.

Tříděný odpad

Podnikatelé, drobní živnostníci, ubytovatelé atd. mohou kontejnery na tříděný odpad využívat pouze na základě smlouvy s obcí za poplatek, který se vypočte na základě kapacity objektu. Smlouvu má uzavřenu drtivá většina podnikatelů v Malé Úpě. Ceny jsou uvedeny níže. Zapojení do systému nakládání s odpady obce lze sjednat na obecním úřadu v Malé Úpě, tel. 499 891 177 nebo email referent@malaupa.cz.

Pokud z nějakého důvodu usoudíte, že dokážete likvidovat tříděný odpad výhodněji (upozornění, že odpad musí být dle zákona vyhozen tam, kde byl vyprodukován, takže obec/město, do které třeba odpad odvážíte vám zcela jistě nepoděkuje), potom je třeba doložit, jakým způsobem jste tříděný odpad zlikvidovali (potvrzení od sběrného dvora).

U tříděného odpadu upozorňujeme, že sem nepatří stavební odpad, tedy nejen suť, cihly apod., ale také obaly ze stavební činnosti (pytle od cementu, obkladů, obalů na zařizování stavby atd.).

Ceny bez DPH jsou:

Ubytovací zařízení, restaurace:

 • za lůžko v ubytovacím zařízení 60 Kč
 • za židli v restauraci 60 Kč

Prodejna (*), provozovna, kancelář:

 • do 3 zaměstnanců 1.000 Kč
 • nad 3 zaměstnanců 2.000 Kč
 • velká provozovna (např. lyžařský areál)  10.000 Kč

* pokud bude prodejna produkovat větší množství tříděného odpadu (např. obchod), obec Malá Úpa si vyhrazuje uplatnit vyšší cenu.

Ceník je účinný od 1.1.2024. Tento ceník byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa dne 6.12.2023 usnesením č.115/11/23.

facebook Malá Úpa

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 11 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 19/11 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 18/10 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 18/10 °C

RSS výstup

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Spolupracujeme