Menu
Obec Malá Úpa
Obec Malá Úpa

Volby

Volby do Evropského parlamentu proběhnou  v pátek 7. a sobotu 8.6. 2024. 

Žádost o VP.docx
 

Voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu

Volič, který nechce nebo nemůže volit ve svém volebním okrsku, si může vyřídit voličský průkaz. 

Na základě něho pak může hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území ČR. 

Voličem ve volbách do Evropského parlamentu je

  • občan ČR, který alespoň ve dnech voleb dosáhne věku 18 let,
  • občan jiného členského státu EU, který
    • alespoň ve dnech voleb dosáhne věku 18 let a
    • je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Jaký má služba benefit?

S voličským průkazem nejste omezeni hlasovat pouze v místě svého pobytu. Pro hlasování si můžete vybrat kteroukoliv volební místnost v celé ČR. Stačí ve dnech voleb přijít do vybrané volební místnosti a předložit voličský průkaz.


Kdy službu řešit

Požádat o voličský průkaz můžete ode dne vyhlášení voleb tj. 26.1. 2024

  • písemná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. týden před volbami v pátek 31.5. 2024 v 16:00 hodin)
  • osobně je možné požádat nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. ve středu 5.6.2024 do 16:00 hodin).

Vyřízení služby

  • Žádost podejte na obecním úřadě v místě vašeho trvalého pobytu (v případě cizinců v místě registrovaného pobytu v ČR).

ELEKTRONICKY

Žádost můžete zaslat obecnímu úřadu pouze datovou schránkou.

V písemné žádosti uveďte

  • jméno,
  • příjmení
  • datum narození,
  • adresu trvalého pobytu (v případě cizinců adresu pobytu na území ČR)
  • příp. adresu pro doručení voličského průkazu
  • a že žádáte o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu.

OSOBNĚ

Při osobní žádosti musíte prokázat

  • svou totožnost (zejména platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem).

POŠTOU

Zaslána písemná žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče.

Voliči zapsání ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě musí požádat o voličský průkaz svůj zastupitelský úřad.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřízení voličského průkazu můžete podat na obecním úřadě, kde jste o voličský průkaz žádal.

Nebudete-li následně spokojeni s vyřízením žádosti na obecním úřadě, můžete podat stížnost krajskému úřadu.

Termín obdržení voličského průkazu

Obecní úřad může voličský průkaz voliči předat nebo zaslat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. dne 23.5.2024. Osobně předat lze až do 5.6. 16:00 h.  

Žádost o voličský průkaz

Při podání žádost musí obecní úřad zcela jednoznačně identifikovat, že o voličský průkaz žádáte právě vy.

Převzetí voličského průkazu někým jiným

Při převzetí voličského průkazu někým jiným musí se pověřená osoba prokázat plnou mocí s vaším ověřeným podpisem.

Hlasování na voličský průkaz

Při hlasování s voličským průkazem si vyberte libovolnou volební místnost (například nějakou nebližší podle aktuálního místa, kde se nacházíte v den voleb).

Ve volební místnosti předložte okrskové volební komisi spolu s dokladem totožnosti i voličský průkaz.

Okrsková volební komise si voličský průkaz ponechá a vydá vám hlasovací lístky spolu s úřední obálkou.

Pro voliče hlasujícího na voličský průkaz platí jinak stejná pravidla jako pro ostatní voliče.

Ztráta voličského průkazu

Při ztrátě voličského průkazu nelze vystavit duplikát a nemůžete hlasovat.

Aby se zabránilo dvojímu hlasování, není možné, aby byl jedné osobě vydán více než jeden voličský průkaz.

Úřad totiž v praxi nemá žádné možnosti, jak by ověřil, že volič skutečně nemá původní voličský průkaz.

Stanovená pravidla a jejich výklad jsou nastavena jednotně pro všechny voliče a mají zabránit jakékoliv možnosti dvojího hlasování ve volbách.

28.4.2024 V 16:00 hod. je konec lhůty pro občany jiného členského státu EU, kteří chtějí hlasovat na území ČR, pro podání žádosti o zápis do seznamu pro volby do EP nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP. V případě požadavku volejte pracovníka obecního úřadu: Helena Kloseová  tel. 777 776 628

 

 

facebook Malá Úpa

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 11 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 19/11 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 18/10 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 18/10 °C

RSS výstup

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Spolupracujeme